Gabatee Maalimaa / Sanduuqa Tarree / Masakaa Sanduuqa makaa: Deetaa

Select the data source and table to which the form field corresponds. If you insert the form field in a document that is already linked to a data source, this page becomes invisible.

Ajaja kana bira gahuuf...

Kabala Unka Too'atamtootaa bani sajoo Too'atamoota Dabala cuqaasi,sajoo Gabatee Too'annoo cuqaasi, dirree burqisiisuuf immoo hantuuttee harkisii. Walindhaan kuussaa deetaa tokkooleen unkaa haaraa keessaa hin haayamamuu.


Madda deetaa

Specifies the data source that contains the desired table.

Gabatee

Specifies the desired table.

Please support us!