Qajeelcha addaa dirreewwan guyyaa.

When you enter a year using two digits, the corresponding four digit value is determined by a setting in - LibreOffice - General. For example, if 1935 is set as the lower limiting value and you enter 34 as a date value, then the result is 2034 instead of 1934.

The pre-set limit value will be saved for each document.

LibreOffice keessatti, barootni dijiitii afuriin agarsiifamu, kanaafis garaagarummaan 1/1/99 fi 1/1/01 jidduu jiru waggaa lama dha. Qindaa'inni Bara (dijiitii lamaa) kun akka fayyadamaan baroota guyyootni dijiitii lamaa 2000tti dabalaman qindeessuu dandeessisa. Ibsuuf, yoo guyyaa 1/1/30 yookiin booda ifteessite, galfatni "1/1/20" akka 1/1/1920 beekamuu osoo irra jiruu akka 1/1/2020 tti beekama.

Please support us!