Faayilii sududaan maxxansaa

qindoominoota maxxansa durtii ammee galmee kaka'aa wajjiin maxxansuuf Sajoo Faayilii sududaan maxxansi cuqaasi. Kunis kan argamu qaaqa Qindoomina Maxxansaa keessatti, kan nuti ajaja baafata Qindoomina Maxxansaa wajjiin waamuu dandeenyudha.

Icon Print File Directly

Faayilii Sududaan maxxansi

Please support us!