Jildeessa Deetaa Jijjiiri

Jildeessa deetaa unkaawwan X Deetaa Naanneessaa keessatti gulaali.

Ilaallata

Maqaa ilaallata unkaawwan X fili.

Tarree maalimaa

Jildeessa deetaa to'annoo unkaa filatameef agarsiisa. Jildeessa deetaa jijjiiruuf, tarree cuqaasa Tole keessatti maalima biroo fili. Ida'ii fi Amaloota ajajawwanii maalimaaf, gahuuf, maalima mirga cuqaasi.

Please support us!