Haala Ida'i

Qaaqa xiqqaa kan qaaqa Wanta Ida'ii/Wanta Gulaalii Naanneessa Deetaa.

Haala

Haala galchi.

Bu'aa

Duraargii bu'aa agarsiisa.

Iddoolee maqaa Gulaali

Qaaqa Iddoolee maqaa unkaa bakka ida'uu, gulaaluu, ykn iddoolee maqaa haquu dandeessutti bana.

Please support us!