Ofeeggannoo Ittisaa

Galmee maakiroo hin mallattoofne yeroo bantu, ykn maakiroo mallattaa'e madda hin beekamne irraa qaaqa Ofeeggannoo Ittisaabana.

Enable or disable the macros. Choose LibreOffice - Security in the Options dialog box to set the options.

Mallattoo Mul'annoo

Opens a dialog where you can view the signature.

Yeroo hundaa maakiroo madda kana irraa yabi

Adds the current macro source to the list of trusted sources.

Maakiroo Dandeessisi

Allows macros in the document to run.

Maakiroo Dadhabsiisi

Does not allow macros in the document to run.

Please support us!