Iggitaa

Fayyadamaan akka jijjiirraa mirga isaan ala hin taasifne ramada.

Iggitaa namoota yookaan sagantaalee birootin bira gahmuuf baay'ee rakkisaa ta'e fayyadamu qofa qabda. Iggitaan seeroota armaan gadii hordofuu qaba:

The open password must be entered to open the file.

The permission password must be entered to edit the document.

Iggitaa

Type a password. A password is case sensitive.

Dhugoomsuu

Re-enter the password.

Hayyisa iggitaa hin hojjenne

To remove a password, open the document, then save without password.

Please support us!