Tarsaa

Amaloota agarsiifama tarsaa qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Grid and Helplines.


Tarsaa Agarsiisi

Sararoota tarsaa wantoota kannee nakka saxaatoo fuula irratti hinirisuuf fayyadamuu dandeessu agarsiisayookiin dhoksa.

Gara Tarsaatti Ariitiin

Wantoota gara sajaa fi surdala sararoota tars aatti ofumaan hinirsa. Amala kana faccisuuf, gaqqabi yeroo wanta harkistu.

Gara BOCquutti Tarsaasi

Sararoota tarsaa fuuldura wantootaa islaayidii irraa yookiin fuulaa agarsiisa.

Set the grid color on - LibreOffice - Application Colors.

Please support us!