Tarree Galmee

Galmeewwan yeroo dhihoo banametarree maqaagalmee tarree keessaa garagalmee sanaatti jijjiiruuf fili.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Window - List of open documents.


Please support us!