Sajoo jijjiiri

Sajoo

Sajoowwan jiran LibreOffice keessatti agarsiisa. Sajoo Maamileessuu keessatti filatte bakka buusuuf, sajoo cuqaasi, itti aansee qabduu TOLEE cuqaasi.

Alaaguu

Tarreewwan sajoowwanii keessatti sajoo haaraa ida'a. Sajoo filame kan olgalchuu qaaqa faayilii banaa ni agrta ykn galeeloo sajoo LibreOffice keessatti olgalcha.

Sajoo Yaaddannoo

You can only import icons that are in the PNG file format and that are 16 × 16 or 24 × 24 pixels in size.


Tarree keessaa sajoo filame haquuf cuqaasi. Sajoo fayyadamaan ibsaman qofa haquu dandeessa.

Please support us!