Baafata siqsi

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Move.


Qubannoo baafataa

yeroo qabduuwwan xiyyaa cuqaastu galfata baafata filatamee bakka tokkool yookiin bakka tokkoo gadi baafata keessatti siqsa

Up and Down arrow buttons

Click on the Up or Down arrows on the right to move the selected command upward or downward in the list of displayed menu commands.

tip

You can drag and drop the selected command to move it to the position you want.


Please support us!