Kuusaa sagantaalee Miilteessi

kuusa sagantaa Bu'uura % PRDUCTNAME gara tarree ammeetti ida'uu barbaadu hundeessi, ittaansuudhaan Banii cuqaasi.

Maqaa faayilii:

Maqaa faayiiin xuree gara kuusaa sagantaatti miilteessuu barbaaddev galchi. Tarree irraa kuusaa sagantaa filuu nidandeessa.

Dirqaalee

Akka waabeffannaatti saagi(dubbisqofa)

Kuusa sagantaa filatamee akka faayilii dubbis qofaatti idda'a. Kuusaan sagantaa yeroo %PRDUCTNAME jalqabdu mara irradeebi'amee fe'ame.

Kuusaa sagantaalee jiraataa bakka buusi.

Kuusaa sagantaa maqaa walfakkaataa kuusaa sagantaa ammee waliinqabu bakka buusa.

Please support us!