Maakroota Gurmeessi

Bakka maakroofi barreeffamoota gurmeessuu dandeessutti baafata xiaaqaatti bana.

LibreOffice Basic

Bakka maakroo %PRDUCTNAME Basic gurmeessuu dandeessutti qaaqa bana.

JavaScript

Opens a dialog where you can organize Javascript scripts.

BeanShell

Opens a dialog where you can organize Java scripts.

Python

Opens a dialog where you can run Python scripts.

Please support us!