Iggitaa jijjiiri

Kuusaa sagantaa filatame iggitaa waliin eega. Iggitaa haaraa galchuu nidandeeosa, yookiin iggiita ammee jijjiiri.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic,
click the Organizer button,
click the Libraries tab,
and then click the Password button.


Iggitaa dulloomaa

Iggitaa

kuusaa sagantaa filatameef iggitaa ammee galchi.

Iggitaa Haaraa

Iggitaa

Kuusaa sagantaa filtameef iggitaa haaraa galchi.

Dhugoomsuu

Kuusaa sagantaa filatameef iggitaa haaraa irra deebi'i galchi.

Please support us!