Image

Displays the different graphics that you can use as bullets in an unordered list.

Ajaja kana bira gahuuf...

Open the Bullets and Numbering dialog, select Image.


Filannoo

Saxaatoo akka rasaasaati fayyadamuu barbaadde cuqaasi.

Saxaatoo Geessituu

Yoo kaka'ee, saxaatoon akka walitti hidhaatti saagama. Yoo hin kakaanee, saxaatoon galmee keessatti ida'ama.

Please support us!