Rasaasawwanii fi lakkoofsisuu

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Bullets and Numbering.

On Formatting bar, click

Icon bullet list

Rasaasa Bani/Cufi


Numbering and Numbering Styles

Keewwatoota Kophaaf rasaasaalee fi Lakkaawwii dhaamsuu

Qaaqni Rasaasawwani fi Lakkoofsa ykn rasaasawwan keewwata ammee irraa ykn keewwatoota filataman irraa haqa.

Rasaasawwan

Haalatoota rasaasa garagaraa fayyadamuu dandeessu agarsiisa.

Sajoo Yaaddannoo

Rasaasaa fi Lakkaawwiin keeyyataa kan gargaaraman Barreessaan, Impireesii fi Fakkaasuu dhaani.


Numbering Style

Haalatoota lakkoofsa kennuu adda addaa fayyadamuu danddessu agarsiisa.

Toorii

Haalatoota gara garaa tarree sadarkaa waatti fayyadamuu dandeessuu agarsisa. LibreOffice hanga sadarkaalee toorii sagaliitti sadarkaa tarree keessaa deeggara.

Image

Saxaatoo adda addaa akka rasaasaatti tarree rasaasame keessatti fayyadamtu agarsiisa.

Qubannoo

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Customize

Dirqaalee dhangeessuu tarrewwan lakkoofsa ykn rasaasa'ee qindeessa yoo barbaadde, tokkoon tokkoo sadarkaalee tarree sadarkaa keessatti dhanga'ina fayyamuu ni dandeessa.

Please support us!