Text Attributes

Teessoo fi amaloota korkoodeessuu barru fakkasa filatamee ykn wanta barruu keessaa qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - .


Ajajni kun wantoota fakkasa barruu qabaachuu danda'uf qofaaf jireessa fakkeenyaaf, rektaangilootaaf, sararootaaf miti.

Barruu

amaloota teessumaa fi korkoddii barruudhaaf fakkasa filatamee ykn wanta barruu keessaa qindeessa.

Sochii Fakkina Barruu

Galtee sochii fakkinaa gara barruu fakkasaa wanta filatamee keessatti dabala.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!