Tarreewwan Haqi

Tarree(wwan) filataman haqa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Context menu for a row header in an open database table - Delete Rows.


Ajajani kan kakaafamuu yommuu sajoo kan caancala gabatee deetaa ykn caancala waltaawaa irraa Gulaalii filattu qofa dha.

Please support us!