Dhangi'i Tarjaa

Tarree(wwan) filaman dhangessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Open context menu of a row header in a database table - choose Table Format.


Dhangeessuu fi bocquu fayyamuu barbaaddu ifteessi.

Galteewwan Bocquu

Specify the font effects that you want to use.

Please support us!