Gurmuu Dhiisi

Tokkoon Tokkoo wantoota gurmuu keessaa yeroo dheeraaf akka hin gulaalle gurmuu dhiisa. Yoo gurmuun man'aaye keessa taate, gurmuu man'aaye qofatuu cufama.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Exit Group.

From the tabbed interface:

Choose Draw - Exit Group.

From toolbars:

Icon Exit Group

Tuutee Bahi


Please support us!