Gurmuu Dhiisi

Tokkoon Tokkoo wantoota gurmuu keessaa yeroo dheeraaf akka hin gulaalle gurmuu dhiisa. Yoo gurmuun man'aaye keessa taate, gurmuu man'aaye qofatuu cufama.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Group - Exit Group (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Exit Group (drawing documents).

Open context menu - choose Exit Group.

Icon Exit Group

Tuutee Bahi


Please support us!