Hingurmoofne

Gurmuu filatame tokko tokkoo wantootaa keessatti addaan hira.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Ungroup.

From the tabbed interface:

From toolbars:

Icon Ungroup

Garbaasi


Gurmuuwwan man'ee gurmuu waliin adda hiruuf ajaja kan tokko tokkoo gurmuu xixiqqaa irratti irra deebi'uu qabda.

Please support us!