Hingurmoofne

Gurmuu filatame tokko tokkoo wantootaa keessatti addaan hira.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Group - Ungroup (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Ungroup (drawing documents).

Open context menu - choose Ungroup.

Sajoo

Garbaasi


Gurmuuwwan man'ee gurmuu waliin adda hiruuf ajaja kan tokko tokkoo gurmuu xixiqqaa irratti irra deebi'uu qabda.

Please support us!