Qabxiilee Gulalli

Boca wanta filamee akka jijjiirtuuf si heyyama.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Edit - Toggle Point Edit Mode.

From the context menu:

Toggle Point Edit Mode

From the tabbed interface:

Choose Draw - Toggle Point Edit Mode.

On the Draw menu of the Draw tab, choose Toggle Point Edit Mode.

From toolbars:

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode


Boca fakkasa wanta filatamee gulaaluuf, Qabxiileesajoo kabala Fakkasaa irraa cuqaasi. Itti aansuudhaan qabitilee wanticha irraa keessaa tokko harkisi.

Please support us!