gara Man'eetti

Wanta filatamee gara man'eetti korkoddeessa. Sajoon korkoddii gubbaa xiyyoo harka bitaa man'ee keessatti agarsiifama.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Format - Anchor - To Cell.

From the context menu:

Choose Anchor - To Cell.

From the tabbed interface:

Choose Image - Anchor menu - To Cell.


Please support us!