gara Man'eetti

Wanta filatamee gara man'eetti korkoddeessa. Sajoon korkoddii gubbaa xiyyoo harka bitaa man'ee keessatti agarsiifama.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Anchor - To Cell.


Please support us!