Gara fuulatti

Fuula ammeetti wanta filatamee korkoddeessa.

Wanti korkodda'ee fuula ammee irra tura yooma barruu saagdee ykn haqxee illee.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Anchor - To Page.


Sajoon korkoddaa'e gubbee xiyyoo gara bitaa fuulatti agarsifama.

Please support us!