Korkoddii

wantoota filamaniif dirqalaalee korkoddeessuu qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Anchor.

On Form Design bar, click

Icon Anchor

Korkoddii Jijjiiri


Allows you to switch between anchoring options.

Gara fuulatti

Fuula ammeetti wanta filatamee korkoddeessa.

Please support us!