Gara Duubatti Ergi

Wanticha filatame gara duuraa duubaa tarreeffama gaditti siksa, kunis wantoota biraa duuba jira.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Arrange - Send to Back (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send to Back (LibreOffice Draw).

Shift++mallattoo hir'isu (Imprassii LibreOffice, Fakkassaa LibreOffice)

Open context menu - choose Arrange - Send to Back (LibreOffice Impress).

Icon Send to Back

Gara Duubatti Ergi


Please support us!