Duubatti Ergi

Wanticha filatame sadarkaa tokkoo gadii busuun sochoosa, kunis duuraa duubni tartiibaa gaditti dhiyaata.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Arrange - Send Backward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send Backward (LibreOffice Draw).

mallattoo +minus (Imprassii LibreOffice, Fakkassaa LibreOffice)

Open context menu - choose Arrange - Send Backward (LibreOffice Impress).

Icon Send Backward

Duubatti Ergi


Please support us!