Balballoo

Amaloota balballoo filatamee ifteessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Position and Size - Callout tab. This is only available for textbox callouts, not for custom shapes callouts.


Sajoo Yaaddannoo

These callouts are a legacy of the first versions of LibreOffice. You must customize a toolbar or menu to insert these callouts. The newer custom shape callouts offer more features, for example a Callouts toolbarIcon where you can select the shape.


akkaataalee Balballoo

Akkaataalee balballoo filatamee fayyadamuu barbaadduu Balballoo keessa cuqaasi .

Addaan fageessuu

Hanga iddoo dhumaa sarara balballoo fi sanduuqa balballoo gidduu dhiisuu barbaaddee galchi.

Dheertoo

Bakka sarara balballoo sanduuqa balballoo waliin wal bira qabuun iddoo itti dheereessuu barbaadduu fili .

Dheerina

Dheerina cita sarara balballoo kan sanduuqa balballoo irraa gara qabxii dabuu sararaatti babal'atu galchi.

Sajoo Yaaddannoo

Sanduuqni Dheerinaa kan jiraatu yoo akkaataalee balballoo Sarara kornyoo kofaa'ee keessa filatte fi sanduuqa mirkaneessaa Guutolaa akka haqameetti dhistee dha.


Haala mijaawaa

Sarara baqqee - kofaa'e gootalaa keessatti agarsiisuuf asitti cuqaasi.

Please support us!