Barruu

amaloota teessumaa fi korkoddii barruudhaaf fakkasa filatamee ykn wanta barruu keessaa qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - - Text tab.


Barruun sadhaatawwan xiyyoo fakkasa ykn barruu wantaan qubateera.

Drawing Object Text

yabbina barruutti taasisa

Yoo wantichi barruu gaditti xiqqaate, yabbina wantaa gara yabbina barruutti diddiriirsa.

Dheerina barruutti taasisa

Yoo wantichi barruu gaditti xiqqaate, dheerina wantaa gara yabbina barruutti diddiriirsa.

Goodayyaatti taasisa

Resizes the text to fit the entire area of the drawing or text object. This control is available only when the other "fit" controls are not selected.

Rogatti sirreessi

Yaa'insa barruu akka rogawwaniin fakkasa wanta filatamee wal barsiisa.

Custom Shape Text

Barruu dangeessii boca keessatti

Barruu ati erga boca maammiloo boca keessaa tasiisuuf lamcuqaasuudhaan dhangessa.

Boca barruuf taasisuuf hagamtaa jijjiiri

Barruu boca erga lamcuqaasteen booda galchituu taasisuuf hagamtaa jijjiira.

Addaan fageenya gara handaarawwanitti

Qarreewwan fakkasa ykn wanta barruu fi handaarawwan barruu gidduu dhiisuuf hanga iddoo murteessi.

Bitaa

Hanga iddoo qaree bitaa fakkasa ykn wanta barruu fi handaara bitaa barruu gidduu dhiisuuf galcha.

Mirga

Hanga iddoo qaree mirgaa fakkasa ykn wanta barruu fi handaara mirga barruu gidduu dhiisamuu qabu galcha.

Irra

Hanga iddoo qaree irra fakkasa ykn wanta barruu fi handaara irra barruu gidduu dhiisamuu qabu galcha.

Jala

Hanga iddoo qaree jala fakkasa ykn wanta barruu fi handaara jala barruu gidduu dhiisamuu qabu galcha.

korkoddii barruu

Akaakuu fi qubannoo korkoddii qindeessi.

Dirree saxaatoo

Bakka korkoddii barruu kaa'uu babaaddeetti cuqaasi.

Yabbina guutuu

Barruu yabbina guutuu fakkasaa ykn wanta barruu korkoda.

Please support us!