Gaaddidduu

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Area - Shadow tab.


Amala

Amaalooota gaaddidduu fayyadamuu barbaaddee qindeessi.

Gaaddidduu fayyadami

Adds a shadow to the selected drawing object.

Qubannoo

Click where you want to cast the shadow.

Fageenya

Enter the distance that you want the shadow to be offset from the selected object.

Halluu

Select a color for the shadow.

Iftooma

Enter a percentage from 0% (opaque) to 100% (transparent) to specify the transparency of the shadow.

Dirree Durargii

Displays a preview of the current selection.

Gaddidduuwwan

Gaaddidduu wanta filatameef dabala yoo wantichi duraanuu gaaddidduu qabaate, gaaddiddichi haqameera. yeroo wanti hin filatamne yoo qabduu kana cuqaastu, gaaddidduun wanta ittaanuu kaafteetti dabalameera.

Icon Add Shadow

Gaddidduuwwan

Please support us!