Hatch

Set the properties of a hatching pattern, or save a new hatching pattern.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Area - Hatch tab.

- Hatch tab.


Hatch

Lists the available hatching patterns. You can also modify or create your own hatching pattern.

note

To rename a hatching pattern, select the pattern, right-click and choose Rename. To delete a hatching pattern, select the pattern, right-click and choose Delete.


Ida'i

Tarree ammeetti maamiloo sarxaa hulaa soraa dabala. Amaloota sarxaa sarxaa hulaa soraa keetii ifteessi, sana booda qabdoo kana cuqaasi.

Fooyyessi

Amaloota hulaa soraa ammee sarxaa hulaa soraa filatame irratti fayyadama. Yoo barbaadde, sarxaa maqaa adda addaa jalatti olkka'uu dandeessa.

Options

Sarxaa hulaa soraa hiiki ykn fooyyessi.

Addaan fageessuu

Hanga addaan fageenya sararoota hulaa soraa gidduuti qabachuu barbaaddu galchi.

Kofa

Kofa marfamaa sararoota hulaa soraatif galchi ykn qubannoo kofa tarsaa keessaa cuqaasi.

Akaakuu sararaa

Akaakuu sararoota hulaa soraa fayyadamuu barbaaddu fili.

Halluu sararaa

Halluu hulaa soraa sararootaa fili.

Background Color

To apply a background color, select the Background color box, then select a color.

Preview

Displays a preview of the current selection.

Please support us!