Gargaartoota

Select a gradient, modify the properties of a gradient, or save a new gradient.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Area - Gradients tab.


Gradient

Lists the available gradients. You can also modify or create your own gradients.

Ida'i

Gargaartoo maamiloo tarreewwan ammeetti dabala. Amaloota gargaartoo kee ifteessi, sana booda qabduu kana cuqaasi

Fooyyessi

Amalootni gargaartoo ammee gargaartoo filatameef fayyada. Yoo barbaadde, gargaartoo maqaa garaagaraa jalatti olkaa'uu dandeessa.

note

To rename a gradient, select the gradient, right-click and choose Rename. To delete a gradient, select the gradient, right-click and choose Delete.


Options

Use the options to define or modify a gradient.

Akaakuu

Gargaartota fayyadamuu barbaade fili.

Handhuura X

Enter the horizontal offset for the gradient, where 0% corresponds to the current horizontal location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Handhuura Y

Enter the vertical offset for the gradient, where 0% corresponds to the current vertical location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Kofa

Gargaaroo filatameef kofa naannawaa galchi.

Transition start

Enter the amount by which you want to adjust the area of the endpoint color on the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

From Color

Halluu qabxii jalqabaa gargaartoo fili.

Enter the intensity for the color in the From Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

To Color

Halluu qabxii dhuma gargaatoof fili.

Enter the intensity for the color in the To Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

Haqi

Maalimaa ykn maalimoota filataman dhugoomsa booda haqa.

Preview

Displays a preview of the current selection.

Please support us!