Haalatoota xiyyaa

Haalatoota xiyyaa gulaala ykn uuma.

You can add arrow styles to the start or end of a line using the Line tab of the Line dialog.

Ajaja kana bira gahuuf...

Right-click a selected object - choose Line - Arrow Styles tab.

Icon Line

Sarara


Manage Arrow Styles

Lets you add, rename, delete, save and load arrow styles.

Style name

Maqaa kan haalata xiyyaa filatamee agarsiisa.

Haalata xiyyaa

Sanduuqa tarree keessaa haalata xiyyaa durmurtaawoo fili.

Ida'i

Haalata xiyya maamiloo hiikuuf, fakkaasa wantaa gallmee keessaa filuun, as cuqaasi.

Rename

Maqaa haalata xiyya filatamee jijjiira.

Haqi

Maalimaa ykn maalimoota filataman dhugoomsa booda haqa.

Haalatoota xiyyaa fe'i

Tarree haalatoota xiyyaa alaaga.

Haalatoota xiyyaa olkaa'i

Haalatoota xiyyaa tarree ammee olkaa'a, kanaaf booda fe'uu dandeessa.

Dirree Durargii

Displays a preview of the current selection.

Please support us!