SAraroota 1.5

Addaan fageenya keewwata ammee sararoota tokkoof walakkaatti qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Open context menu - choose Line Spacing - 1.5 Lines.


Sajoo

Iddina sararaa: 1.5

Please support us!