SAraroota 1.5

Addaan fageenya keewwata ammee sararoota tokkoof walakkaatti qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.5.


Sajoo

Iddina sararaa: 1.5

Please support us!