Sarara BAaqqee

Keewwata ammee irratti addaan fageenya sarara baaqqee fayyadama. kun durtii qaindaa'inaati.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.


Sajoo

Iddina sararaa: 1

Please support us!