Sarara BAaqqee

Keewwata ammee irratti addaan fageenya sarara baaqqee fayyadama. kun durtii qaindaa'inaati.

Ajaja kana bira gahuuf...

Open context menu - choose Line Spacing - Single.


Sajoo

Iddina sararaa: 1

Please support us!