Addaan Fageenya Sararaa

Specify the amount of space to leave between lines of text in a paragraph.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Spacing.


Sarara BAaqqee

Keewwata ammee irratti addaan fageenya sarara baaqqee fayyadama. kun durtii qaindaa'inaati.

SAraroota 1.5

Addaan fageenya keewwata ammee sararoota tokkoof walakkaatti qindeessa.

Dachaa (Sarara)

Addaan fageenya keewwata ammee gara sararoota lamatti qindeessa.

Please support us!