Irrarfii

Hammamtaa bocquu barruu filatamee hir'isuun barruu sarjala caala guddisa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Open context menu - choose Style - Superscript.


Sajoo

Irrarfii

Please support us!