Distribute Rows Equally

Dheerina tarree filamee tarree isa dheeraa waliin wal simsiisuuf filannoo keessatti sirreessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Kamshaa Guutola kabala Gabatee irraa baniitii,

Sajoo cuqaasi.

Qixaan Tarreewwan Tamsaasi


Please support us!