Gaaddiduuwwan

Barruu filatameetti , ykn yoo qareen jecha keessa taate, barruu marati gaaddiduu dabala

Ajaja kana bira gahuuf...

Open context menu - choose Style - Shadow.


Please support us!