Jala

Qabeentaa mandhee gara jala mandheetti hiriirsa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Qabeentaa baafataa mandhee keessatti, Mandhee - Jala


Please support us!