Irra

Qabeentaa mandhee gara gubbaa mandheetti hiriirsa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Qabeentaa baafataa mandhee keessatti, Mandhee - Irra


Please support us!