Bitaa

Keewwata(oota) filataman gara muudana fuula bitaatti hiriirsa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Align - Left (drawing functions).

Open context menu - choose Align - Left.

Icon Align Left

Bitaa Hirirsuu


Please support us!