Kaasaa

Calaqqee kaafame galmee kee keessatti saga.

To insert a scanned image, the driver for your scanner must be installed.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Media - Scan.


Madda Fili

Kaastuu fayyadamuu barbaadde fila.

Gaafachuu

Calaqqee kaasa, ittansuudhaan bu'aa galmee keessatti saaga. Qaaqni kaasuu oomishaa kaasaa keenneera.

Please support us!