Kabala Kamshaa

Kamshaawwan mul'isuu fi dhoksuu baafata xiqqaa bana. Kamshaan dirqalee fi sajoowwan qabate hatattamaan ajajawwan LibreOffice si'if dhiheessa.

Maamileesi

Qaaqa bakka gulaalli fi sajoowwan haquu itti ida'uu dandeessu bana.

Haaromsi

Choose Kamshaawwan gara durtii halqaara isaanii miira amalaa haaromsuuf, Mul'annoo - kamshaawwan - Haaromsi fili. Amma kamshaawwan baay'een halqara irratti hundaa'uun ofumaan agarsiisu.

Please support us!