Kabala Kamshaa

Kamshaawwan mul'isuu fi dhoksuu baafata xiqqaa bana. Kamshaan dirqalee fi sajoowwan qabate hatattamaan ajajawwan LibreOffice si'if dhiheessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose View - Toolbars.

From the tabbed interface:

On the tabs menu, choose Toolbars.


Maamileesi

Qaaqa bakka gulaalli fi sajoowwan haquu itti ida'uu dandeessu bana.

Haaromsi

Choose Kamshaawwan gara durtii halqaara isaanii miira amalaa haaromsuuf, Mul'annoo - kamshaawwan - Haaromsi fili. Amma kamshaawwan baay'een halqara irratti hundaa'uun ofumaan agarsiisu.

Lock Toolbars

Indicates whether visible toolbars can be moved using the mouse.

Please support us!