Gingilchaa

Tarree jijjiiramootaa caancalee Tarree irraa gingilchuuf ulaagaa qindeessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Edit - Track Changes - Manage - Filter tab.


Guyyaa

Filters the list of changes according to the date and the time that you specify.

Bara/Sa'aatii qindeessi

Icon Set Date/Time

Enters the current date and time into the corresponding boxes.

Barreessaa

Filters the list of changes according to the name of the author that you select from the list.

Yaadannoowwan

Filters the comments of the changes according to the keyword(s) that you enter.

tip

Yaadawwan yeroo gingilchaatuakkasumas himannoowwan idilee(turbaabbalaawwanii) fayyadamuu ni dandeessa.


Please support us!