Bani

Wanta OLE Filatame kan sagantaa wanta keessatti uumame waliin bana.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Edit - OLE Object - Open.


This menu command is inserted into Edit – Objects submenu by the application that created the linked object. Depending on the application, the Open command for the OLE object might have a different name.

Erga jijjiirrawwan kee xmuurteen booda, faayilii madda wanta OLE cufi. Wanti OLE ittaansuudhaan galmee haaromfame qabate.

Please support us!