Gulaali

Mee wanta filatamee faayilii kee keessaa kan ajaja Wanta - Saaguu waliin gulaalta.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Edit - Object - Edit, also in the context menu of selected object.


Please support us!