Naanneessaa Galmeewwan Hundaataaf

In a Master document, you can switch the Navigator between normal view and master view.

The Navigator lists the main components of the master document. If you rest the mouse pointer over a name of a sub-document in the list, the full path of the sub-document is displayed.

Mul'annoo hundataa Naanneessa keessaa sajoowwan armaan gadii agarsiisa:

Toggle Master View

Mul'annoo hundataa fi mul'annoo baratamoo gidduu jijjiira.

Icon

Toggle Master View

Gulaali

Edit the contents of the component selected in the Navigator list. If the selection is a file, the file is opened for editing. If the selection is an index, the Index dialog is opened.

Icon

Gulaali

Haaromsa

Qabeentota haaromsuu barbaadde cuqaasuun fili.

Icon

Haaromsa

Filannoo

Qabeentota filannoo haaromsa.

Kasaawwan

Kasaawwan mara haaromsa.

Kornyoowwan

Kornyoowwan mara filannoo haaromsa.

Mara

Qabeentota mara haaromsa.

Kornyoo gulaali

This command is found by right-clicking an inserted file in the Navigator. Changes the link properties for the selected file.

Saagi

Faayilii fi kasaa ykn galmee haaraa galmee hundataa keessaa saaga.

tip

Akkasumas faaayiloota galmee hundataa keessaa faayilii harkisuudhaan minjaala'aa kee irraa fi Naanessa mul'annoo hundataa irratti kaa'uudhaan


Icon

Saagi

Kasaa

Kasaa ykn qabeentaa galmee hundataa saaga.

Faayilii

Faayiloota jiraatoo tokko ykn isaa ol galmee hundataa keessatti saaga.

Galmee Haaraa

Galmee xiqqoo uumaa saaga. Yeroo galmee haaraa uumtu, maqaa faaylii fi iddoo galmee itti olkaa'uu baraadde galchuu ni kakaata.

Barruu

Keewwata haaraa galmeee hundataa keessatti bakka galchuu dandeessutti saaga. Barruu barruu jiraataa ittaanuu kan galfata Naanneessaa keessaatti saaguu hin dandeessu.

Qabeentootas Haalan Olkaa'i

Saves a copy of the contents of the linked files in the master document. This ensures that the current contents are available when the linked files cannot be accessed.

Icon

Qabeentootas Haalan Olkaa'i

Ol Siqsi

Moves the selection up one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

Ol Siqsi

Gadi siqsi

Moves the selection down one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

Gadi siqsi

Haqi

This command is found by right-clicking an item in the Navigator. Deletes the selection from the Navigator list and the master document, but does not delete the subdocument file.

Please support us!