Gaabbii

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Edit - Undo.

From toolbars:

Icon Undo

Undo

From the keyboard:

+ Z


tip

To change the number of commands that you can undo, go to the Expert configuration and set a new value of the property "/org.openoffice.Office.Common/Undo Steps".


note

Ajajawwan muuraasa (fakkeenyaaf haalata gulaalii)n gaabbuu hin danda'aman.


tip

You can cancel the Undo command by choosing Edit - Redo.


Waa'ee ajaja Gaabbii gabbateewwan hojjettu,ajaja kuusa deetaa keessa

Yeroo gabateewwan kuusaa deetaa hojjettu,ajaja dhuumaa qofa gaabbuu dandeessa.

warning

If you change the content of a record in a database table that has not been saved, and then use the Undo command, the record is erased.


Waa'ee ajaja Gaabbii dhiheessa keessa

Tarreen Gaabbii qulquulaa'eera yeroo teessuma haaraa islaayidiif fayyadu.

Please support us!