Address Book Source

Dirree dalagaawwan kennamaniifi madda deetaa teessoo yaadannoo keetiif gulaali.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - Address Book Source.


Madda Teessoo yaadannoo

Madda deetaa fi gabatee deetaa teessoo yaadannoo keetiif qindeessi.

Madda Deetaa

Select the data source for your address book.

Gabatee

Select the data table for your address book.

Assign

Add a new data source to the Address Book Source list.

Dirree dalagaa kennamee

Dirree dalagaa kenname teessoo yaadannoo keetiif qindeessi.

(Maqaa dirree)

Select the field in the data table that corresponds to the address book entry.

Please support us!